Another reaction on “On the Margins”

Niels S.Nielsen from Århus today had the following review of On the Margins in the Danish minority in Germany newspaper Flensborg Avis (they take stuff offline for a month after the day of publication, so I’ll paste it all here). It’s written in Danish:

Folk i en grænseby
Duborg-studenten Johannes Wilm (årgang 2000) er nok for mange Flensborg Avis-læsere kendt for sine tildels kraftige udbrud mod det danske mindretals institutioner i form af læserbreve sendt fra hans nyvalgte hjemsted Oslo. Man kunne derfor tro, at han ikke har meget tilovers for grænseområder og de deraf følgende problemer. Det er derfor overraskende at læse Wilms bog “On the Margins – US Americans in a Border Town to Mexico” om grænsebyen Douglas på grænsen mellem USA og Mexico. Han forsvarer her de overvejende mexicanske indbyggere, som i det meste af USA kun er kendt for at smugle narkotika og mennesker over grænsen. Socialisten Wilm forklarer, at byen, han har boet i i lidt over et halvt år, har en reel ledighed på over 50 procent, og at der for mange af de unge ikke er mange andre udveje end enten at smugle eller forsøge at få job som grænsevagt.

Wilm har i sin tid i Douglas fulgt en mængde forskellige personer – fra elever på gymnasiet i Douglas, som han prøver at overbevise om, at de ikke skal melde sig ind i den amerikanske hær for ikke at blive sendt til Irak, til de mænd i halvtredserne, som har siddet i fængsel for bl.a. smugling af store mængder narkotika – som han prøver at hjælpe til at komme til penge. Når Wilm prøvede på at overbevise dem alle om, at der findes andre muligheder for dem, var han nok lidt for missionerende og for lidt forsker. Men billedet, han tegner af befolkningen, er dog interessant. Det er de udstødte, man ikke hører noget om. Det er dem, som ikke klarer sig i det amerikanske konkurrencesamfund.

Når Wilm kommer ind på temaet nationalisme, er det klart, at han har baggrund i det danske mindretal i Sydslesvig. Kritisk prøver han at belyse, hvordan hver enkelt opfatter sig selv, når det gælder nationalitet og tilhørsforhold. Mange af hans teser er da også interessante: Det er ofte de hvide angelsaksere med familiebaggrund fra et andet sted i USA, som er mindst interesseret i at bevare de amerikanske traditioner, mens nogle af de ivrigste og mest konservative nationalister findes blandt andengenerationsindvandrerne fra Mexico.

Om man politisk er enig med Wilm eller ej, er hans tema interessant, fordi der skønsmæssigt bor 11 millioner “illegale” indvandrere i USA for tiden, og fordi der i disse dage protesteres i store dele af USA både af dem, som vil smide indvandrerne ud, og af dem, som vil give dem opholdstilladelse. Man må håbe, at Wilms bog kan øge forståelsen for mennesker, som bor i disse marginaliserede samfund.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.